Pozew przeciw członkom zarzadu sp. z o.o. art. 299 ksh

Opublikowany dnia 20 Paź. 2018