Radca prawny – dr Aleksandra Nadolska

dr Aleksandra Nadolskadr Aleksandra Nadolska – radca prawny, doktor nauk prawnych, współpracownik Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni (obecnie: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni) oraz studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie rynku finansowego oraz prawie gospodarczym. Przedmiotem jej zainteresowań są zagadnienia integracji europejskiej w obszarze rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalnej architektury nadzoru finansowego. Zajmuje się też ekonomiczną analizą prawa w kontekście efektywności nadzoru finansowego. Współpracuje naukowo z kilkoma szkołami wyższymi. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa rynku finansowego, prawa europejskiego i administracyjnego.