Kancelaria Radcy Prawnego – Joanna Jędrzejewska

Joanna Jędrzejewska

Joanna Jędrzejewska – Radca prawny – jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyłam aplikację sądowa przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, zostałam wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod
numerem 1686, ukończyłam również Studia Podyplomowe: „Prawo autorskie i prawo nowych technologii” na Wydziale Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam praktykując w indywidualnej kancelarii a także obsługując przedsiębiorców.
Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa cywilnego i procedury cywilnej w tym prowadzę sprawy związane z dochodzeniem roszczeń z umów o kredyty indeksowane do CHF (tzw. sprawy frankowe). Posiadam również duże doświadczenie w zakresie projektów wdrożeniowych systemów IT w tym negocjowania umów outsourcingowych, i serwisowych a także, co niezwykle w tych projektach istotne – w zakresie autorskich praw majątkowych (umowy licencyjne) oraz prawa nowych technologii.
Duża ilość przygotowywanych i wynegocjowaniu kontraktów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, serwisowych oraz outsourcingowych umożliwia mi swobodne poruszanie się po tych obszarach działalności i tworzenie kompleksowych rozwiązań z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Pozwala to doradzać podmiotom gospodarczym w procesach związanych z tworzeniem umów i kontraktów handlowych jak również w bieżących sprawach związanych z prowadzoną działalnością.
Obszar moich zainteresowań jest ściśle związany również z ochroną danych osobowych (RODO), prawem hazardowym oraz prawem spółdzielczym w tym spółdzielczości mieszkaniowej. Jak każdy radca prawny jestem obowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej, tj. do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiem lub dowiedziałam się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Podlegam również obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej.