Windykacja należności. Część I Wezwanie do zapłaty

Opublikowany dnia 4 sie. 2016

contract-1426885-1280x960

Windykacja należności

Kontrahenci i klienci zalegający z płatnościami są przyczyną problemów wielu firm na polskim rynku. Dochodzenie wierzytelności, których termin płatności upłynął jest istotnym elementem obsługi finansów firmy. Warto zatem wiedzieć jak wygląda proces windykacji należności prowadzony w oparciu o procedury Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zachęcamy do zapoznanie się naszym poradnikiem, który w kolejnych częściach przedstawi drogę prawną, którą podjąć można z pomocą naszej kancelarii.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to ostateczne wezwanie do zapłaty dłużnika przed wstąpieniem na drogę sądową. Wezwanie jest ostatnią próbą polubownego rozwiązania sporu i daje dłużnikowi szansę na uniknięcie kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Należy je również traktować jako czynnik mobilizując dla opóźniającego się w płatnościach kontrahenta.

Wezwanie do zapłaty nie ma określonego przepisami wzoru powinno jednak zawierać następujące elementy:

  • datę i miejsce sporządzenia;

  • dane podmiotu, który żąda zapłaty;

  • dane podmiotu, który zalega z płatnością;

  • stosunek prawny, z którego wynika należność (mogą być to faktury, umowy i innego rodzaju dokumenty potwierdzające wykonanie usługi lub dostarczenie towaru);

  • kwota długu wraz z określeniem od kiedy naliczane są odsetki i jakiej wysokości;

  • określenie terminu zapłaty i numeru konta;

  • podpis dochodzonego należności lub jego pełnomocnika.

W tekście wezwania zawarte jest również pouczenie o wstąpieniu na drogę postępowania egzekucyjnego w razie nie otrzymania kwoty długu we wskazanym terminie.

Wezwanie do zapłaty jest pierwszym krokiem pozwalającym na wystąpienie na sądową drogę odzyskiwani długów, może być też ostatnim. W razie spłaty należności przez dłużnika, wierzyciel ogranicza swoje koszty oraz otrzymuje zaległe pieniądze szybciej. Jeśli jednak dłużnik nie ureguluje swoich długów, poświadczenie wysłania wezwania do zapłaty dołącza się do pozwu.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę windykacji długów, od wezwania do wniosku o wszczęcie postępowania komorniczego. Nasz Radca Prawny na każdym etapie tej drogi sprawuje pieczę nad prawidłowością procesu i jego przebiegiem, występując jako pełnomocnik.

autor: Joanna Wróbel prawnik