Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

  • reprezentujemy Klienta w sporach z pracodawcą lub pracownikiem,
  • dochodzimy wynagrodzenia i innych należności,
  • opracowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa pracy,
  • dochodzimy odszkodowań za niezgodne z prawem pracy rozwiązanie stosunku pracy,
  • dochodzimy odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy,
  • dochodzimy zapłaty odszkodowań lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,
  • świadczymy pomoc w sprawach o ustalenie stosunku pracy,
  • świadczymy pomoc w sprawach o molestowanie, mobbing, dyskryminację,
  • świadczymy pomoc w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy, oświadczenie rehabilitacyjne, a także o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą, jak też o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.