Prawo własności przemysłowej oraz e-commerce

Świadczymy pomoc również w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej oraz e-commerce:

  • w sporach z zakresu prawa własności przemysłowej, obejmującego prawa autorskie, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz znaki towarowe, prawo do zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawo antymonopolowe,
  • doradzamy w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi,
  • przygotowujemy i opiniujemy projekty umów oraz negocjacje dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych,
  • rejestrujemy znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe,
  • przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych,
  • w sporach, u podstaw których leży pozyskiwanie treści z różnych źródeł i udostępniania ich w serwisach internetowych,
  • w sprawach toczących się przed Prezesem UOKiK.