Sąd Najwyższy: klauzule indeksacyjne są abuzywne

Opublikowany dnia 9 wrz. 2019