Sąd Najwyższy: klauzule indeksacyjne są abuzywne

Opublikowany dnia 9 Wrz. 2019