Posts Tagged "port lotniczy"

Odszkodowanie za nieruchomości położone w pobliżu portu lotniczego

Opublikowany dnia 2 sty. 2018

odszkodowanie za nieruchomości przy porcie lotniczym

FreeImages.com/Emmanuel Wuyts

Aleksandra Nadolska radca prawny

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 24 listopada 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II CSK 116/16 przesądził, że szkoda po stronie właścicieli nieruchomości położonej w sąsiedztwie lotniska powinna nastąpić „w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości” (czyli w związku z wprowadzeniem tzw. strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania lotniska), a nie w wyniku utraty odpowiedniego roszczenia wynikającego z prawa własności, tj. roszczenia o zaprzestanie przez port lotniczy negatywnego oddziaływania na nieruchomość1.

Przejdź do wpisu