Koszty przejazdu pełnomocnika do siedziby Sądu

Opublikowany dnia 3 lip. 2016

highway-by-night-1514341

„FreeImages.com/Dennis Bos”   Koszty przejazdu pełnomocnika

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29.06.2016 r. III CZP 26/16

Kinga Pietraszewska-Mielczarek Radca prawny Gdańsk

Dnia 29.06.2016 r. SN zajął się odpowiedzią na zagadnienie prawne „Czy do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez radcę prawnego obejmujących dojazd samochodem na posiedzenia sądowe pełnomocnika, którego kancelaria znajduje się w innej miejscowości, aniżeli siedziba sądu (art. 98 § 1 i 3 k.p.c., zalicza się rzeczywiście poniesione, racjonalne i celowe koszty tego przejazdu, czy koszty przejazdu ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013 r. poz. 167)?”
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego – kosztami przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym – jeżeli ich poniesienie było niezbędne i celowe w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. – są koszty rzeczywiście poniesione.
Uzasadnienie wniosku dostępne pod linkiem:
http://www.sn.pl/…/Zagadnien…/EditForm/III-CZP-0026_16_p.pdf