Kancelaria prawna

Na rynku usług prawnych funkcjonujemy od wielu lat.

Z sukcesem łączymy swoje pasje badawcze ze znajomością prawa, wykorzystując w tym względzie aspekty ekonomiczne i behawioralne. Dążymy do tego, aby problemy naszych klientów stały się naszymi, gdyż będąc specjalistami posiadamy wiedzę, doświadczenie i instrumenty ku temu, aby rozwiązywać je szybko, starannie, skrupulatnie, skutecznie i efektywnie.

Jesteśmy zwolennikami prowadzenia mediacji i negocjacji, którą to sztukę próbujemy opanować do perfekcji. W naszej opinii potrzeba godzenia jest uniwersalną i podstawową potrzebą w ramach systemu prawa i wymiaru sprawiedliwości. Zachęcamy jednocześnie do tego, aby każdy problem rozwiązywać na etapie jego powstawania, tj. zanim stanie się on przedmiotem postępowania sądowego, jako że posiadane przez nas instrumentarium w tej fazie jest ograniczone przepisami proceduralnymi.

Naszym celem jest wielowymiarowa ochrona prawna majątkowych i niemajątkowych interesów każdego klienta. Z tych powodów stale podnosimy własne kwalifikacje i zdobywamy cenne doświadczenie. Równocześnie dbamy o to, aby każdy z naszych mocodawców miał świadomość tego, iż jego sprawa jest wyjątkowa i z racji tego stanowi dla nas nowe wyzwanie. Tylko w taki sposób możemy gwarantować należyte sprawowanie zawodu zaufania publicznego.

Podejmujemy każde wyzwanie będące w zakresie naszych specjalizacji. W pracy kierujemy się mottem, wedle którego nie ma spraw trudnych i beznadziejnych, są tylko nieodpowiednio dobrane metody ich rozwiązywania i ludzie, którzy patrzą w punkt niedostrzegając istotności jego otoczenia. My mamy zaś świadomość konieczności systemowej analizy każdej sprawy bez względu na jej zakres przedmiotowy i podmiotowy.