Zespół

Kancelaria to ludzie, od których wymaga się nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych i sprzężonej z tym odpowiedniej jakości usług, ale też empatii oraz behawioralnego podejścia do analizy prawa. Nasz zespół jest pod tym kątem wyjątkowy, gdyż zdaje sobie sprawę z tego, że efektywność i skuteczność stosowania prawa zależy od systematycznego pogłębiania wiedzy w szerokim zakresie, tj. z uwzględnieniem logiki, filozofii, socjologii i psychologii. Z tych względów regularnie szkolimy się, uczestniczymy w warsztatach i konferencjach naukowych, pogłębiamy wiedzę w różnych specjalizacjach i dokształcamy się, rozszerzając przy okazji pole naszych zainteresowań.

Każdy z nas specjalizuje się w innym obszarze prawnym, jednak wszyscy doceniamy wartość i znaczenie stałej współpracy z lekarzami, psychologami, doradcami podatkowymi, ekspertami majątkowymi, bankowcami i naukowcami, dzięki której świadczona przez nas pomoc prawa ma charakter kompleksowy i wieloaspektowy.

Nasz zespół tworzą:

Kinga Pietraszewska-Mielczarek
Łukasz Kamiński
Sylwester Kubat
Joanna Jędrzejewska