Odszkodowania

W sprawach odszkodowawczych w szczególności zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu:

  • naprawienia szkody na osobie,
  • zapłaty zadośćuczynienia,
  • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu,
  • renty w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia na żądanie poszkodowanego oraz najbliższych członków rodziny za błędy medyczne,
  • uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem samochodowym oraz innymi zdarzeniami, w wyniku których doszło do rozstroju zdrowia.

Reprezentujemy klientów zarówno przed Sądem jak i przed ubezpieczycielami w postępowaniu likwidacyjnym.