Prawo karne

Świadczymy pomoc w sprawach karnych:

  • biorąc udział w czynnościach przesłuchania podejrzanego,
  • biorąc udział w posiedzeniach w przedmiocie tymczasowego aresztowania,
  • negocjując w zakresie ustalenia rodzaju i wysokości kary w wypadku dobrowolnego poddania się karze,
  • reprezentując Klienta w postępowaniu przygotowawczym – od momentu zatrzymania do końca śledztwa,
  • reprezentując Klienta  w postępowaniu przed sądem I instancji, postępowaniu apelacyjnym, postępowaniu kasacyjnym,
  • reprezentując Klienta w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego, udzielenie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego)