Prawo procesowe

Reprezentując Klienta w postępowaniu sądowym:

  • opracowujemy koncepcję prowadzenia sprawy sądowej,
  • sporządzamy pozew, wszelkiego rodzaju wnioski, odpowiedź na pozew, pisma przygotowawcze, pozew o nakaz zapłaty, sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty, zażalenie, apelację, skargę kasacyjną, wniosek o wznowienie postępowania i inne pisma procesowe,
  • zbieramy dowody w sprawie,
  • uczestniczymy w postępowaniu mediacyjnym, przygotowywaniu projektów ugody sądowej,
  • zajmujemy się sprawami przed sądami arbitrażowymi.