Prawo ubezpieczeń

W sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń, świadczymy pomoc w:

  • sporach przeciwko ubezpieczycielom dotyczące realizacji umowy ubezpieczenia majątkowego oraz osobowego, w tym także przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
  • dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody na osobie, zapłatę zadośćuczynienia, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia na żądanie poszkodowanego oraz najbliższych członków rodziny.