Wywłaszczenia

W sprawach dotyczących wywłaszczeń, na rzecz naszych Klientów:

  • ustalamy stan prawny nieruchomości,
  • zajmujemy się regulacją praw do nieruchomości oraz określaniem i kierowaniem roszczeń związanych z nieruchomością wywłaszczoną,
  • prowadzimy sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej, o zwrot nieruchomości, o wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocną decyzją,
  • reprezentujemy przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentujemy w negocjacjach dotyczących zbycia odzyskanych nieruchomości.