Wykonywanie zawodu radcy prawnego Kodeks etyki radców prawnych

Opublikowany dnia 5 gru. 2016

zawod-radcy-prawnegoFreeImages.com/Kostya Kisleyko

Kinga Pietraszewska-Mielczarek radca prawny

Z dniem 1 lipca 2015 roku wszedł w życie nowy Kodeks etyki radców prawnych uchwalony uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Zjazdu w dniu 22 listopada 2014 r. Jednocześnie w dniu 13 czerwca 2015 roku Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą numer 94/IX/2015 uchwaliła Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Regulamin zawiera szczegółowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego i jest odpowiednio stosowany do aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych. Regulamin wszedł w życie również z dniem 01 lipca 2015 r.

Zgodnie z preambułą Kodeksu etyki radców prawnych – Radca prawny wykonujący w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości jak również tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone dla ochrony. Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji RP stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego, respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania. Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i korporacyjnym przyczynia się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu radcy prawnego.

W kolejnych artykułach Kodeks etyki radców prawnych, stanowi m.in., iż niezależność w wykonywaniu zawodu radcy prawnego jest gwarancją ochrony praw i wolności obywatelskich, demokratycznego państwa prawnego oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Radca prawny przy wykonywaniu czynności zawodowych, powinien być wolny od wszelkich wpływów wynikających z jego osobistych interesów, nacisków z zewnątrz oraz ingerencji z jakiejkolwiek strony lub z jakiegokolwiek powodu.

Czym jest wykonywanie zawodu radcy prawnego?

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. zawód ten polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe. Właśnie uprawnienie do występowania przed sądami i urzędami wyróżnia radców prawnych od innych zawodów związanych ze świadczeniem usług prawnych np. doradców prawnych. Klienta przed sądami i urzędami mogą zastępować oraz reprezentować także adwokaci.