Zmiana stawek opłat za czynności radców prawnych

Opublikowany dnia 12 lut. 2017

Opłaty za czynności radców prawnychFreeImages.com/Darren Shaw

Kinga Pietraszewska-Mielczarek radca prawny

Zmiana stawek opłat za czynności radców prawnych

W dniu 27 października 2016 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. W efekcie radca prawny otrzyma inne wynagrodzenie za czynności podejmowane przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz inną pomoc prawną.

Obecnie podstawowe stawki minimalne (w większości spraw cywilnych o charakterze majątkowym, rozpoznawanych w trybie ogólnym) wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Natomiast w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Zmienione rozporządzenie określa też inną wysokość wynagrodzeń m.in. w sprawach o opróżnienie lokalu mieszkalnego, o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich, ze skargi na czynności komornika, o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy, w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego, w sprawach związanych z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz z zakresu ochrony konkurencji.