plen facebook

Aktualności

Odszkodowanie za nieruchomości położone w pobliżu portu lotniczego

Opublikowany dnia 2 Sty. 2018

odszkodowanie za nieruchomości przy porcie lotniczym

FreeImages.com/Emmanuel Wuyts

Aleksandra Nadolska radca prawny

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 24 listopada 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II CSK 116/16 przesądził, że szkoda po stronie właścicieli nieruchomości położonej w sąsiedztwie lotniska powinna nastąpić „w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości” (czyli w związku z wprowadzeniem tzw. strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania lotniska), a nie w wyniku utraty odpowiedniego roszczenia wynikającego z prawa własności, tj. roszczenia o zaprzestanie przez port lotniczy negatywnego oddziaływania na nieruchomość1.

Przejdź do wpisu

Terminy przedawnienia roszczeń o odszkodowanie

Opublikowany dnia 11 Gru. 2017

radca prawny przedawnienie roszczeń o odszkodowanie

FreeImages.com/Marcelo Gerpe

Aleksandra Nadolska radca prawny

6 października 2017 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął niezwykle istotną dla osób poszkodowanych kwestię dotyczącą terminów przedawnienia roszczeń o odszkodowanie (sygn. akt V CSK 685/16).

Przejdź do wpisu

k.s.h., a podstawowa zasada swobody przedsiębiorczości na rynku UE

Opublikowany dnia 3 Lis. 2017

Poland in European Union flag on white background

FreeImages.com/Margaret Pietkiewicz – Price

Aleksandra Nadolska radca prawny

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 25 października 2017 r. wydanym w sprawie C‑106/16 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 22 października 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 lutego 2016 r., w postępowaniu wszczętym przez Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. w likwidacji, orzekł w kwestii zakresu i charakteru podstawowej zasady swobody przedsiębiorczości.

Przejdź do wpisu

Opłata za odwołanie rezerwacji lotu dla konsumenta

Opublikowany dnia 31 Sie. 2017

FreeImages.com/Kevin Turcotte

FreeImages.com/Kevin Turcotte

Aleksandra Nadolska radca prawny

Żądane przez przedsiębiorstwa lotnicze koszty odwołania rezerwacji mogą być badane z punktu widzenia ich nieuczciwego charakteru dla konsumenta – orzekł 6 lipca Trybunał Sprawiedliwości UE. Ponadto, jak wyjaśnił TSUE, poszczególne elementy składające się na ostateczną cenę, którą należy zapłacić przedsiębiorstwom lotniczym, należy wskazać odrębnie.

Przejdź do wpisu

Rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym

Opublikowany dnia 13 Lut. 2017

Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

FreeImages.com/Sergio Roberto Bichara

Kinga Pietraszewska-Mielczarek radca prawny

Ciężar dowodu wykazania wysokości szkody spoczywa na poszkodowanym dochodzącym wyrównania uszczerbku w swoim majątku, jednakże teza ta jest aktualna wtedy, gdy powód, w żaden sposób nie wskaże sposobu w jaki dokonał obliczenia szkody, nie udokumentuje swojego roszczenia, a pozwany podniesie konkretne zarzuty i poda, dlaczego i w jakim zakresie kwestionuje wysokość szkody, a także wykaże w tym kierunku inicjatywę dowodową. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 18.02.2010 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XXIII Ga 845/09

Przejdź do wpisu

Zmiana stawek opłat za czynności radców prawnych

Opublikowany dnia 12 Lut. 2017

Opłaty za czynności radców prawnychFreeImages.com/Darren Shaw

Kinga Pietraszewska-Mielczarek radca prawny

Zmiana stawek opłat za czynności radców prawnych

W dniu 27 października 2016 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. W efekcie radca prawny otrzyma inne wynagrodzenie za czynności podejmowane przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz inną pomoc prawną.

Przejdź do wpisu