plen facebook

Aktualności

k.s.h., a podstawowa zasada swobody przedsiębiorczości na rynku UE

Opublikowany dnia 3 Lis. 2017

Poland in European Union flag on white background

FreeImages.com/Margaret Pietkiewicz – Price

Aleksandra Nadolska radca prawny

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 25 października 2017 r. wydanym w sprawie C‑106/16 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 22 października 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 lutego 2016 r., w postępowaniu wszczętym przez Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. w likwidacji, orzekł w kwestii zakresu i charakteru podstawowej zasady swobody przedsiębiorczości.

Przejdź do wpisu

Opłata za odwołanie rezerwacji lotu dla konsumenta

Opublikowany dnia 31 Sie. 2017

FreeImages.com/Kevin Turcotte

FreeImages.com/Kevin Turcotte

Aleksandra Nadolska radca prawny

Żądane przez przedsiębiorstwa lotnicze koszty odwołania rezerwacji mogą być badane z punktu widzenia ich nieuczciwego charakteru dla konsumenta – orzekł 6 lipca Trybunał Sprawiedliwości UE. Ponadto, jak wyjaśnił TSUE, poszczególne elementy składające się na ostateczną cenę, którą należy zapłacić przedsiębiorstwom lotniczym, należy wskazać odrębnie.

Przejdź do wpisu

Rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym

Opublikowany dnia 13 Lut. 2017

Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

FreeImages.com/Sergio Roberto Bichara

Kinga Pietraszewska-Mielczarek radca prawny

Ciężar dowodu wykazania wysokości szkody spoczywa na poszkodowanym dochodzącym wyrównania uszczerbku w swoim majątku, jednakże teza ta jest aktualna wtedy, gdy powód, w żaden sposób nie wskaże sposobu w jaki dokonał obliczenia szkody, nie udokumentuje swojego roszczenia, a pozwany podniesie konkretne zarzuty i poda, dlaczego i w jakim zakresie kwestionuje wysokość szkody, a także wykaże w tym kierunku inicjatywę dowodową. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 18.02.2010 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XXIII Ga 845/09

Przejdź do wpisu

Zmiana stawek opłat za czynności radców prawnych

Opublikowany dnia 12 Lut. 2017

Opłaty za czynności radców prawnychFreeImages.com/Darren Shaw

Kinga Pietraszewska-Mielczarek radca prawny

Zmiana stawek opłat za czynności radców prawnych

W dniu 27 października 2016 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. W efekcie radca prawny otrzyma inne wynagrodzenie za czynności podejmowane przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz inną pomoc prawną.

Przejdź do wpisu

Zasiedzenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Opublikowany dnia 10 Lut. 2017

Zasiedzenie nieruchomości

FreeImages.com/Danilevici Filip-E

Kinga Pietraszewska-Mielczarek radca prawny

Uchwałą w składzie 7 sędziów Sąd Najwyższy w dniu 9 grudnia 2016 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt III CZP 57/16 orzekł, iż samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

Przejdź do wpisu

Registering to Practise as a Foreign Lawyer in Poland and Australia

Opublikowany dnia 5 Sty. 2017

radca-prawny

FreeImages.com

Nicholas Gowland

Poland

Under the Act on the provision by foreign lawyers of legal assistance in the Republic of Poland, foreign lawyers are divided based on whether they qualified to practise in a European Union member state.

Przejdź do wpisu